Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

«Αμπελουργία». Ένα μοναδικό έργο του πρ. Καθηγητή του Γ.Π.Α. κ. Μ. Σταυρακάκη

 
Συνδέει την επιστήμη της Αμπελουργίας με την αμπελοκομική πρακτική

Με ένα νέο τόμο 740 σελίδων μας εξέπληξε ευχάριστα και πάλι ο Δρ. Μανόλης Σταυρακάκης, πρώην Καθηγητής και Διευθυντής του εργαστηρίου Αμπελολογίας του ΓΠΑ.

Το προηγούμενο έργο του «Αμπελογραφία» αφορούσε την περιγραφή των βασικότερων ελληνικών ποικιλιών και περιέχει στοιχεία για τους αμπελογραφικούς χαρακτήρες και την καλλιεργητική του συμπεριφορά.

Το παρόν έργο συμπυκνώνει την επιστημονική γνώση που έχει συσσωρευτεί και τον βαθμό αξιοποίησής της στην αμπελοκομική τεχνική.

Η έκδοση περιλαμβάνει οκτώ ενότητες, οι οποίες καλύπτουν όλα τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της, κατά την παραδοσιακή ορολογία, Γενικής και Ειδικής Αμπελουργίας, και συγκεκριμένα τη Μορφολογία και ανατομία, τον Ετήσιο κύκλο βλάστησης, την Αναπαραγωγή, την Αναπτυξιακή φυσιολογία, τον Πολλαπλασιασμό, την Εγκατάσταση παραγωγικού αμπελώνα, το Κλάδεμα και τις Ετήσιες καλλιεργητικές φροντίδες της αμπέλου.

Η έκδοση απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους φοιτητές των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών τμημάτων των Γεωπονικών Σχολών, αλλά και των υπολοίπων, όταν διδάσκεται το μάθημα της Αμπελουργίας, στους γεωπόνους και οινολόγους και στους Έλληνες αμπελουργούς, με τη φιλοδοξία να συμβάλλει στη βασική αυτή αρχή, που αποτελεί και προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ελληνικής αμπελουργίας. Για το λόγο αυτό εκτός του ότι αποτελεί ένα επιστημονικό σύγγραμμα, είναι ταυτόχρονα ένα εγχειρίδιο και πρακτικός οδηγός για όλα τα θέματα που απασχολούν στην πράξη τον Έλληνα αμπελουργό και τους οινοποιούς.

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου