Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Ημαθία. Επίτευξη συμβολαιακής γεωργίας της ΑΛ.Μ.ΜΕ. με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Μεγάλη προσέλευση παραγωγών των συνεταιρισμών Α.Σ. Ν. ΑΛΙΑΚΜΩΝ, Α.Σ. ΜΕΣΗΣ και Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ σημειώθηκε στην ενημέρωση που έγινε από την Διοίκηση της ΑΛ.Μ.ΜΕ. με θέμα «Συμβολαιακή Γεωργία Βιομηχανικού Ροδακίνου». 
 
Στην συγκέντρωση των αγροτών που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΑΛ.Μ.ΜΕ. στην Κουλούρα, ο Γενικός Διευθυντής κος Αλαγκιοζίδης Πέτρος παρουσίασε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του προγράμματος χρηματοδότησης μέσω κάρτας συμβολαιακής γεωργίας των παραγωγών της Τράπεζας Πειραιώς.
 
Τονίστηκε ότι σε μία εποχή που η έλλειψη ρευστότητας και το υψηλό κόστος των εφοδίων, καυσίμων, εργατικών κάνει εξαιρετικά δύσκολη την κάλυψη των δαπανών παραγωγής, η Τράπεζα Πειραιώς δίνει την δυνατότητα στους παραγωγούς της ΑΛ.Μ.ΜΕ. με την χρήση της κάρτας να καλύψουν τις ανάγκες καλλιέργειας εξασφαλίζοντας τους τα απαραίτητα χρήματα.
 Όλα τα χρήματα για την κάλυψη του κόστους παραγωγής θα είναι στην διάθεση του παραγωγού ακριβώς την περίοδο που τα χρειάζεται ώστε να εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές τιμές στις αγορές μειώνοντας το κόστος καλλιέργειας.

Για την χρηματοδότηση μέσω κάρτας συμβολαιακής γεωργίας δεν απαιτούνται υποθήκες στην αγροτική γη ή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία του παραγωγού αλλά εγγύηση αποτελεί μόνο η σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ της βιομηχανίας και του παραγωγού. Η εξόφληση του δανείου του κάθε παραγωγού θα γίνεται εφάπαξ ή τμηματικά σύμφωνα με τις παραδόσεις του προιόντος και την αντίστοιχη χρέωση στην βιομηχανία και πίστωση των λογαριασμών των παραγωγών


Τα δάνεια των παραγωγών που θα συμβληθούν μέσω κάρτας θα εξοφλούνται το αργότερο με την τελευταία πληρωμή της ΑΛ.Μ.ΜΕ. όπως ορίζει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφεται από τα δύο μέρη.


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παραλαβή της κάρτας συμβολαιακής γεωργίας είναι:


1) Αίτηση του παραγωγού που επιθυμεί την ένταξή του στο καθεστώς της συμβολαιακής γεωργίας που συμπληρώνεται στον συνεταιρισμό του
2) Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ παραγωγού-ΑΛ.Μ.ΜΕ.
3) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας
4) Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ
5) Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΛ.ΓΑ.
 
Το επιτόκιο της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 7,60% περίπου ετησίως χωρίς χρέωση εξόδων αξιολόγησης-έγκρισης του αιτήματος που είναι και το βασικό επιτόκιο αγροτών (ΒΕΑ) σήμερα. Ο πιστωτικό όριο της κάρτας περιλαμβάνει και το κόστος ασφάλισης εντάσσοντας τους παραγωγούς σε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κάλυψη της οφειλής του παραγωγού από μερική ή ολική καταστροφή της παραγωγής από καιρικά φαινόμενα με βάση το πόρισμα του ΕΛ.ΓΑ. και το ποσοστό ζημίας που αναφέρεται σ’ αυτό.
Οι παραγωγοί των τριών συνεταιρισμών αφού απαντήθηκαν όλες οι απορίες και ερωτήσεις που υπέβαλλαν προς την Διοίκηση της ΑΛ.Μ.ΜΕ. εκδήλωσαν το μαζικό ενδιαφέρον τους για την άμεση έναρξη των διαδικασιών του προγράμματος.

Τέλος η Διοίκηση της ΑΛ.Μ.ΜΕ. ευχαρίστησε την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και τα στελέχη της για το ενδιαφέρον και την προσπάθεια που κατέβαλαν ώστε να συμπεριληφθεί η ΑΛ.Μ.ΜΕ. με τους τρεις συνεταιρισμούς της στο πρόγραμμα της Συμβολαιακής Γεωργίας ώστε η εταιρία να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στις εξαγωγές ποιοτικών μεταποιημένων φρούτων παγκοσμίως.

πηγή:
http://veriotis-veria.blogspot.gr/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου