Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

800 στρέμματα αναδασωτέων εκτάσεων της Στροφυλιάς δηλώθηκαν στο κτηματολόγιο ως ιδιωτικές!

 
E1
  
Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ) ζητά τη διερεύνηση των τίτλων που χρησιμοποιήθηκαν 

Το σήριαλ της πολύκροτης υπόθεσης των «Σαμαραίικων» φαίνεται πως δεν έχει τελειωμό. Μια νέα πτυχή του θέματος έρχεται να καταδείξει την ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών απέναντι στο μεγαλύτερο ΣΚΑΝΔΑΛΟ καταπάτησης και εκμετάλλευσης δημόσιας δασικής γης στο (κατά τα άλλα) ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Κοτυχίου-Στροφυλιάς.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που διαθέτουμε, εκχερσωμένες και καταπατημένες δασικές εκτάσεις 800 περίπου στρεμμάτων στη θέση «Σαμαραίικα», οι οποίες έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες, έχουν δηλωθεί στο κτηματολόγιο ως ιδιοκτησίες των καταπατητών.

Προφανώς οι τίτλοι κτήσεως που χρησιμοποιήθηκαν για την εγγραφή τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο, κατά την κτηματογράφηση της περιοχής Μανωλάδας Ηλείας, είναι απολύτως άκυροι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 280 παράγραφος 3 του Ν.Δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 13 Ν.Δ. 996/1971.

Η παραπάνω διάταξη προβλέπει ότι κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξεως μεταβίβασης της κυριότητας ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος, επί δάσους ή δασικής εκτάσεως, αυτός που μεταβιβάζει υποχρεούται να προσκομίσει, επί ποινή απολύτου ακυρότητας της δικαιοπραξίας, στο συμβολαιογράφο, δήλωση, ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο ουδέποτε διεκδίκησε το Δημόσιο κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα.

Για τη μη τήρηση της διατάξεως αυτής, προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι δύο ετών, ενώ οι αποφάσεις με αριθμό 250 και 251 έτους 1970 (του Αρείου Πάγου), παραπέμπουν το αδίκημα στο άρθρο 386 του ποινικού κώδικα. Βασίμως εικάζουμε ότι κατά τη σύνταξη των συμβολαίων που χρησιμοποιήθηκαν για την εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο των ως άνω εκτάσεων ή δεν κατατέθηκε υπεύθυνη δήλωση ή το περιεχόμενο της δήλωσης είναι ψευδές, αφού οι εκτάσεις, ως αναδασωτέες, έχουν δασικό χαρακτήρα.

Να σημειωθεί ότι οι εκτάσεις αυτές έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων (2058/23-06-2004 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και 105217/5266/12-11-2012 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου), ενώ ισχύουν εξήντα (60) τουλάχιστον Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής (Π.Δ.Α.) τελεσίδικα, με αποφάσεις των αρμοδίων Δικαστηρίων του Ν. Αχαΐας, οι οποίες είναι εν γνώσει των καταπατητών.

Σε κάθε περίπτωση η απόλυτη ακυρότητα των δικαιοπραξιών, δεν αξιοποιήθηκε από καμία Δημόσια Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την προστασία της πολύτιμης αυτής περιοχής (Δάσος Στροφυλιάς).

Η ΟΙΚΙΠΑ από το 2006, με το υπ’ αριθμόν 6/17-02-2006 έγγραφο, είχε πληροφορήσει σχετικά το Δασαρχείο Πατρών και τη Διεύθυνση Δασών Αχαΐας ως καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες ΔΕΝ ΕΠΡΑΞΑΝ το παραμικρό για την ακύρωση των δικαιοπραξιών.


Είναι προφανές πως επιβάλλεται να διερευνηθεί:

α) Εάν διαπράχτηκαν ποινικά αδικήματα κατά τη σύνταξη των Συμβολαίων μεταβίβασης των εκτάσεων, εκ μέρους των Συμβολαιογράφων και των συμβληθέντων, όπως προβλέπουν οι ως άνω διατάξεις (άρθρο 280 Ν.Δ. 80/1969 όπως ισχύει).
β) Εάν υπάρχουν ποινικά αδικήματα στις παραλείψεις ενεργειών που οφείλουν να κάνουν τα όργανα της Διοίκησης, για την προστασία του περιβάλλοντος και του Δημοσίου συμφέροντος. 

Η ΟΙΚΙΠΑ θα ενημερώσει σχετικά τόσο τις αρμόδιες Δικαστικές και Δασικές αρχές, όσο και τους πολιτικούς φορείς του νομού (Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, βουλευτές κλπ) προκειμένου (για μια ακόμη φορά) να προασπίσει το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου