Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Για τα ρέματα και τους χειμάρρους του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης

 
 
Η Θεσσαλονίκη αριθμεί την απώλεια πολλών ρεμάτων και χειμάρρων, που ιστορικά διέτρεχαν το πολεοδομικό συγκρότημα. Τα μπαζώματα και οι καταστροφές από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις και κυρίως από την ανεξέλεγκτη δόμηση, είχαν ως αποτέλεσμα στην πρόοδο του χρόνου να εκδηλώνονται διαρκώς πλημμύρες ακόμη και στις πλέον κεντρικές περιοχές της πόλης.

Τα τελευταία χρόνια, ο τρόπος διαχείρισης των χειμάρρων στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις αλλάζει προς την κατεύθυνση της προστασίας τους ως φυσικών οικοσυστημάτων. Η εργασία των στελεχών της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης, Γιώργου Μπλιώνη και Μιχάλη Τρεμόπουλου, που θα παρουσιαστεί στο
6ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, προτείνει πολύ συγκεκριμένα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση και για τη Θεσσαλονίκη.

Στην εργασία τους, η οποία αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου έργου που έχει πάρει τη μορφή βιβλίου υπό έκδοση, οι κ.κ. Μπλιώνης και Τρεμόπουλος κάνουν μια απόπειρα να ανιχνεύσουν, όπως σημειώνουν, τι απέγιναν οι χείμαρροι και τα ρέματα της Θεσσαλονίκης, γιατί εξαφανίστηκαν και αναφέρονται στη διαχείριση των χειμάρρων του πολεοδομικού συγκροτήματος κατά τον 20ο αιώνα, αφήνοντας να διαφανούν αναλογίες και αποκλίσεις μεταξύ διαφορετικών ιστορικών περιόδων. «Καθώς οι τρόποι διαχείρισης των χειμάρρων αλλάζουν ραγδαία τα τελευταία χρόνια, καταλήγουμε με την ανίχνευση εκείνων των τρόπων που αντιμετωπίζουν τους χειμάρρους ως οικοσυστήματα που χρειάζονται προστασία και ανάδειξη», υπογραμμίζουν.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου