Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Αθήνα. Ημερίδα με τίτλο: «Αειφορία στο Πράσινο»

 
Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.
 
Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου (Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.) διοργανώνει μια νέα επιστημονική Ημερίδα με τίτλο: «Αειφορία στο Πράσινο»
 
Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 09:00 -14:15, στο Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιερά Οδός 75). Η Ημερίδα πραγματοποιείται, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΣΑΓΠΑ) και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Τοπίου (ΠΣΑΤ).
Χορηγοί της εκδήλωσης είναι η εταιρεία «Αναγνώστου» (http://www.xomata.gr) και η εταιρεία «Π. Παπαδόπουλος Α.Ε» (http://www.papadopoulos.com.gr). Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η «ΑγροΤύπος Α.Ε.» (http://www.agrotypos.gr) και το περιοδικό Γεωργία και Κτηνοτροφία (http://www.agrotypos.gr/index.aspmod=articles&id=48)
 
Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση του γεωτεχνικού κλάδου, των συναφών ειδικοτήτων, καθώς και του ευρύτερου κοινού σχετικά με την προώθηση των αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης, τη διερεύνηση αποτελεσματικότερων λύσεων καθώς επίσης και πρακτικών εφαρμογής των αρχων αυτών. Μετά το τέλος της ημερίδας θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.


πηγή: naturahellas.blogspot.gr/ 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου