Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Χορήγηση αδειών έρευνας, φωτογράφησης & κινηματογράφησης της άγριας πανίδας και χλωρίδας


 logo dasikisΜε εγκύκλιο που εξέδωσε η Δ/νση Διαχείρισης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του αρμόδιου υπουργείου δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία χορήγησης αδειών για την εκπόνηση ερευνών ή μελετών που αφορούν ενδημικά είδη χλωρίδας, πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών.
 
Στην εγκύκλιο τονίζεται η αναγκαιότητα άσκησης ουσιαστικής εποπτείας επί των διεξαγόμενων επί του πεδίου ερευνών και της εφαρμογής των περιοριστικών ή άλλων όρων που επιβάλλονται στην εγκριτική απόφαση για τις άδειες ερευνών ώστε να διασφαλίζεται η απαρέγκλιτη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και μικρότερη δυνατή όχληση και η προστασία των ειδών της άγριας πανίδας, της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους.


Σχετικό αρχείο:

Εγκύκλιος 127557/2178/7-7-2015 (ΑΔΑ: Ω5ΑΝ465ΦΘΗ-ΩΥΚ) Αίτηση για χορήγηση άδειας ερευνών, φωτογράφησης και κινηματογράφησης.


πηγή: http://dasarxeio.com/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου