Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Αγώνες ορεινού τρεξίματος και παρεμφερείς μαζικές δραστηριότητες σε δασικές περιοχές

 
 
Η δασική υπηρεσία θα πρέπει να ενημερώνεται, να ελέγχει τους όρους διεξαγωγής και να εγκρίνει την υλοποίηση οποιουδήποτε αγώνα ορεινού τρεξίματος ή άλλης παρεμφερής μαζικής δραστηριότητας σε δασικές προστατευόμενες και μη περιοχές. Ως εκ τούτου, για τη διεξαγωγή τέτοιων δραστηριοτήτων, ο ενδιαφερόμενος φορέας θα πρέπει εκ των προτέρων να υποβάλλει αίτημα στην αρμόδια δασική υπηρεσία και να λάβει την απαραίτητη έγκριση.

Όπως επισημαίνεται σε εγκύκλιο του Τμήματος Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών & Δασικής Αναψυχής του ΥΠΕΝ, οι αγώνες ορεινού τρεξίματος δεν αποτελούν δραστηριότητα ήπιου τουρισμού, καθώς τέτοιου είδους αγώνες συγκεντρώνουν μεγάλα πλήθη ανθρώπων, τόσο αθλητών όσο και θεατών, εθελοντών κ.α. που κάνουν αλόγιστη χρήση των υφιστάμενων υποδομών προκαλώντας -αν όχι καταστροφή- σίγουρα επιβάρυνση στη βλάστηση διαφοροποιώντας τη σύνθεσή της, προκαλώντας συμπίεση του εδάφους, αύξηση της διάβρωσης και όχληση της πανίδας. Πέραν των ανωτέρω, η μαζική πρόσβαση και ο συνωστισμός σε τέτοια περιβάλλοντα, όπως αυτά των ορεινών όγκων της χώρας, εγκυμονούν κινδύνους ασφάλειας για τον κόσμο.

Η διοίκηση, διαχείριση και προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων είναι αρμοδιότητα και ευθύνη των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών οι οποίες στο πλαίσιο αυτό οφείλουν να ελέγχουν και να εποπτεύουν κάθε δραστηριότητα που διεξάγεται ή αναπτύσσεται εκεί, ιδίως όταν αυτή η περιοχή έχει χαρακτηρισθεί ως Εθνικός Δρυμός ή υπάγεται σε κάποιο άλλο καθεστώς προστατευτικού χαρακτήρα. Την ευθύνη για την λήψη των απαραίτητων μέτρων που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της δασοπροστασίας έχει η εκάστοτε δασική υπηρεσία, η οποία δύναται να ζητήσει τη γνώμη του Φ.Δ. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναφέρει η εγκύκλιος.

Για τη διεξαγωγή αγώνων ορεινού τρεξίματος ή άλλης παρεμφερής μαζικής δραστηριότητας σε δασικές περιοχές απαιτείται σχεδιασμός και οργάνωση καθώς και διάφορες μικροεπεμβάσεις/ενέργειες όπως ειδική σήμανση αγωνιστικής διαδρομής, συντήρηση των μονοπατιών που θα χρησιμοποιηθούν, καθορισμός θέσεων στάθμευσης οχημάτων και σταθμών πρώτων βοηθειών, θέσεων συγκέντρωσης σκουπιδιών κ.λπ. Όλες αυτές οι μικροεπεμβάσεις/ενέργειες θα πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων, να τίθενται υπόψη και να εγκρίνονται με απόφαση της οικείας Δασικής Υπηρεσίας.

Με την απόφαση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας θα καθορίζονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την οργάνωση της δραστηριότητας από τους εμπλεκόμενους φορείς και θα τίθενται οι απαραίτητοι όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί για την προστασία του δασικού οικοσυστήματος αλλά και όροι για την ασφαλή διεξαγωγή της δραστηριότητας. Με αυτό τον τρόπο θα καθίσταται πιο δεσμευτική και η απόδοση ευθυνών ή κυρώσεων σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα. Σε κάθε περίπτωση η τέλεση τέτοιων δραστηριοτήτων θα πρέπει να γίνεται παρουσία της Δασικής Υπηρεσίας και του Φ.Δ. (εφόσον υπάρχει) για τον έλεγχο τήρησης των ανωτέρω.
 
Εγκύκλιος 159205/1845/21.7.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΗΨ4653Π8-ΒΡ3) Αγώνες ορεινού τρεξίματος και παρεμφερείς μαζικές δραστηριότητες σε δασικές προστατευόμενες και μη περιοχές.


πηγή: https://dasarxeio.com/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου