Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Δραματική μείωση της αυτάρκειας της χώρας μας σε κρέας, σε βάρος των κτηνοτρόφων


Δραματική μείωση της αυτάρκειας της χώρας μας σε κρέας, σε βάρος των κτηνοτρόφων Η αυτάρκεια της χώρας μας σε κρέας μειώθηκε δραματικά τα τελευταία χρόνια. Στα κοτόπουλα από 100%, που ήταν το 1980 μειώθηκε στο 77%, στο μοσχαρίσιο κρέας από 52% μειώθηκε στο 20%, και στο χοιρινό από 95% στο 30%. Η αυτάρκεια στο αγελαδινό γάλα σήμερα ανέρχεται στο 40%. Η κατάσταση είναι δραματική και όλα αποβαίνουν σε βάρος των κτηνοτρόφων. Οι τιμές των ζωοτροφών αυξάνονται συνεχώς, ενώ αντίθετα οι τιμές των προϊόντων μειώνονται.
 
Τα παραπάνω επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, από τον Δρ Αριστοτέλη Γ. Λυμπερόπουλο Καθηγητή και Πρόεδρος της Οργανωτικής επιτροπής του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής, το οποίο διοργανώνεται την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός», Αίθουσα Α, στο χώρο του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου HELEXPO στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της Zootechnia 2017: 10η Διεθνής Έκθεση για την Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία.
 
Όπως αναφέρεται σχετικά, το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής συνδιοργανώνεται από τις κατευθύνσεις Ζωικής Παραγωγής των τεσσάρων Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Λάρισας.
 
Στόχος των συνεδρίων είναι η ανάδειξη του ρόλου των Κατευθύνσεων Ζωικής Παραγωγής των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των ΤΕΙ μέσα από την παρουσίαση του ερευνητικού τους έργου. Το συνέδριο είναι ανοιχτό σε όλους και προσελκύει δεκάδες ερευνητές από τα ερευνητικά κέντρα της χώρας καθώς και μέλη ΔΕΠ των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
 
Στο 6o συνέδριο θα παρουσιασθούν τέσσερις εισηγήσεις σε θέματα ειδικού κτηνοτροφικού ενδιαφέροντος από διακεκριμένους επιστήμονες της ημιδαπής και αλλοδαπής, που κλήθηκαν από την Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή. Πέραν αυτών ανακοινώνονται 41 εργασίες. Σε πολλές εργασίες υπάρχει συνεργασία Πανεπιστημιακών Τμημάτων, Τμημάτων ΤΕΙ και των Ιδρυμάτων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».
 
Σήμερα όλοι οι τομείς της κτηνοτροφίας είναι ελλειμματικοί. Η ζωική παραγωγή στη χώρα μας συνεισφέρει το 30% της συνολικής αγροτικής παραγωγής όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 45%. Το εμπορικό ισοζύγιο είναι αρνητικό με έλλειμμα 2 δις ευρώ για τα προϊόντα ζωικής παραγωγής. Αυτό δείχνει ότι η μεγάλη πληγή στο έλλειμμα του εμπορικού αγροτικού ισοζυγίου είναι τα κτηνοτροφικά προϊόντα.
 
Η ζωική παραγωγή είναι ο τομέας ο οποίος μπορεί να δώσει μια ώθηση στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Με την ανάπτυξη αυτή μπορούν να μειωθούν τα ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών. Η Ελλάδα μπορεί να ξαναγίνει χώρα με αυτάρκεια στον πρωτογενή τομέα με την παραγωγή εγχώριων ζωοτροφών και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί δημιουργική η περιφέρεια, να μειωθεί το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών και να αυξηθεί η παραγωγή ποιοτικών κτηνοτροφικών προϊόντων. Αντί να επιδοτούμε την αγρανάπαυση της γης είναι προτιμότερο να επιδοτήσουμε την καλλιέργεια ψυχανθών για παραγωγή χονδροειδών και συμπυκνωμένων ζωοτροφών, με πολλαπλά οφέλη για το χωράφι, τον αγρότη, την κτηνοτροφία και εντέλει την Εθνική Οικονομία.
 
Οι Κατευθύνσεις Ζωικής Παραγωγής των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων των ΤΕΙ, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Τμήματα των Πανεπιστημίων εκπαιδεύουν τους φοιτητές τους σε θέματα τεχνολογίας της κτηνοτροφικής παραγωγής με σκοπό τη δημιουργία επιστημόνων για τη στελέχωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη της κτηνοτροφικής παραγωγής στον ιδιωτικό τομέα.
 
Η πολιτεία πρέπει να δώσει τα απαραίτητα κίνητρα κυρίως στους νέους ώστε ο κτηνοτροφικός τομέας να αναπτυχθεί με στόχο τη μείωση του αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου με την ελαχιστοποίηση των εισαγωγών σε κτηνοτροφικά προϊόντα. Σήμερα η σημασία της εκπαίδευσης σε θέματα Ζωικής Παραγωγής είναι πολλαπλή, αλλά και ουσιαστική για την ανάκαμψη της χώρας μέσω της αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης του αγροδιατροφικού τομέα.


πηγή: http://www.paseges.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου