Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Έρευνα για παραγωγή βιοκαυσίμων από μικροφύκη
Τη μελέτη ενός σημαντικού ερευνητικού έργου για το μέλλον της παραγωγής υγρών βιοκαυσίμων από μικροφύκη προωθεί κοινοπραξία από ερευνητικούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ενεργειακά γραφεία και ιδιωτικούς οργανισμούς από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα, τον Λίβανο και την Αίγυπτο.

Η έναρξη του έργου, που συντονίζεται από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου, έγινε σε διήμερη συνάντηση των εταίρων του στη Λευκωσία, σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

Το έργο, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)- Mediterranean Sea Basin Joint Operational Programme», μπορεί να συμβάλει στους στόχους της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Ε.Ε. για την «αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια».

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει όλα τα στάδια για την παραγωγή βιοντίζελ από μικροφύκη: δειγματοληψία του θαλασσινού ή του γλυκού νερού, επιλογή των μικροφυκών, χαρακτηρισμός των ειδών, καλλιέργεια των μικροφυκών, συγκομιδή και εξαγωγή βιοντίζελ και καθορισμός των ιδιοτήτων του παραγόμενου βιοντίζελ, σύμφωνα με το πρότυπο EN14214, καθώς και έλεγχος και δοκιμή του.

Επιπλέον, το έργο στοχεύει να συλλέξει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τα μικροφύκη των χωρών που συμμετέχουν, να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τις διαθέσιμες τεχνολογίες και να παρέχει επίσης μελέτες σκοπιμότητας, μετά την εφαρμογή των ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Τέλος, το έργο θα συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας αλυσίδας αξίας για την παραγωγή ανανεώσιμων υγρών καυσίμων που βασίζονται σε μικροφύκη, στοχεύοντας στον τομέα των μεταφορών και σε πολύτιμα υποπροϊόντα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου